PhDr. Naděžda Trojková, psychokineziologie a kineziologie

 

“Co mysl způsobí, to může také vyléčit”

Mít o sobě špatné mínění není žádná ctnost.

Každá představa má tendenci se realizovat,
proto mysleme na to co chceme
a nikoliv na to co nechceme.

Život neběží vždy podle pravidel,
ale důležité je, že se najdeš.

fraktál
  • Posttraumatická stresová porucha, poválečné trauma (PTSD
  • Nový úhel pohledu na příčiny obtíží a nemoci
  • Řešení citových problémů - láska, vztahy, rodina, přátelství.
  • Řešení profesních problémů - práce,  seberealizace
  • Nalezení a dosažení životních cílů, posílení zdravého sebevědomí. Obnovení sebelásky, radosti ze života
  • Vyrovnání se s negativní minulostí, ztrátou milované osoby.
  • Nalezení souvislostí vzniku zdravotních problémů s prožívanými  emocemi a prožitými situacemi
  • Odstranění různých forem fobií, pocitů strachu, sociální fobie, opakujících se pochybností a nepříznivých modelů chování
  • Řešení psychických i fyzických bloků bránících otěhotnění
  • nespavost